Nadzór geologiczny i rekultywacja

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki”

wrzesień 2017 do maj 2019