Badania geośrodwoiskowe i rekultywacja

"Badania kontrolne zagęszczenia warstw wykonane na obszarze rekultywacji terenu pomiędzy zwałowiskiem "Pochwacie" a rzeką Szotkówką w Mszanie" obiekt JSW S.A - KWK "Knurów-Szczygłowice"

styczeń 2023 – do chwili obecnej

"Likwidacja czynnego termicznie zwałowiska odpadów pogórniczych zlokalizowanego w rejonie ulic Łagiewnicka i Mariańska w Chorzowie wraz z przygotowaniem gruntów na cele budowlane", inwestor - Urząd Miasta Chorzów; generalny wykonawca - przedsiębiorca prywatny

wrzesień 2022 – do chwili obecnej

"Badania kontrolne warstw nasypowych na zalewisku "Szotkówka" gm. Mszana" - badania zagęszczenia warstw nasypowych w trakcie likwidacji zalewiska "Szatkówka" w gm. Mszana

wrzesień 2021 – luty 2022

"Budowa i kształtowanie bryły krajobrazowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy szybie Leon II dla PGG S.A. - Oddział KWK Ruch "Rydułtowy"" - badania stanu termicznego i zagęszczenia warstw nasypowych - generalny wykonawca przedsiębiorca prywatny

październik 2020 do chwili obecnej

"Pomiary kontrolne na zwałowisku odpadów pogórniczych "JAGIELNIA" w Knurowie-Szczygłowicach" - badania stanu termicznego, gazów pożarowych i zagęszczenia warstw nasypowych - zwałowisko JSW S.A - KWK "Knurów-Szczygłowice", Ruch "Szczygłowice"

marzec 2020 do kwiecień 2021

"Pomiary kontrolne na zwałowisku odpadów pogórniczych "KORFANTY" w Knurowie-Szczygłowicach" - badania stanu termicznego, gazów pożarowych i zagęszczenia warstw nasypowych - zwałowisko JSW S.A - KWK "Knurów-Szczygłowice", Ruch "Szczygłowice"

marzec 2020 do kwiecień 2021

"Budowla krajobrazowa "BORYNIA-JAR"” - badania stanu termicznego, gazów pożarowych i zagęszczenia warstw nasypowych - obiekt JSW S.A - KWK "Borynia-Zofiówka" - Ruch "Borynia"

październik 2019 do chwili obecnej

"Zwałowisko "POCHWACIE"" - badania stanu termicznego, gazów pożarowych i zagęszczenia warstw nasypowych - zwałowisko JSW S.A - KWK "Borynia-Zofiówka" - Ruch "Zofiówka"

października 2019 do chwili obecnej

"Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki”- inwestor miasto Bytom

wrzesień 2017 do maj 2019