Obsługa geologiczna budów

"Budowa Pawilonu Handlowo-Usługowego Kaufland przy ul. Parkowej w Katowicach"

maj 2020 – do chwili obecnej

"Budowa zespołu boisk wraz z infrastruktura towarzyszącą przy ul. Zamkowej 1 w Mikołowie"

czerwiec 2020

"Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemszy - etap II w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016-2020 "

lipiec 2019

"Budowa pawilonu handlowo-usługowego branży „Dom i Ogród BRICOMARCHE" wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Zabrzańskiej w Bytomiu"

czerwiec-wrzesień 2019

"Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 16, przy ul. Westerplatte 2"

czerwiec-sierpień 2018