Obsługa geologiczna budów

"Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemszy - etap II w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016-2020 "

lipiec 2019 – do chwili obecnej

"Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 16, przy ul. Westerplatte 2"

czerwiec-sierpień 2018