Obsługa geologiczna budów

"Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 16, przy ul. Westerplatte 2"

czerwiec-sierpień 2018