Dokumentowanie geologiczne

"Dokumentacja geologiczno - inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budowy pawilonu handlowo-usługowego branży „Dom i Ogród” BRICOMARCHE wraz
z zagospodarowaniem trenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Zabrzańskiej w Bytomiu"

zatwierdzona decyzją ZSE6541.3.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku.

"Sprawozdanie z wykonanych prac wiertniczych wykonanych na terenie Magazynu Węgla WĘGLOZBYT S.A (depozytu II - plac 2a) w Ostrowie Wielkopolskim"

lipiec 2018