Dokumentowanie geologiczne

"Dokumentacja geologiczna z wykonanego otworu technicznego pod głęboki uziom anodowy w miejscowości Tarnów Opolski"

wrzesień 2021

"Dokumentacja geologiczna z wykonanego otworu technicznego pod głęboki uziom anodowy w miejscowości Opole (Grotowice)"

wrzesień 2021

"Dokumentacja geologiczna z wykonanego otworu technicznego pod głęboki uziom anodowy w miejscowości Ozimek"

sierpień 2021

"Dokumentacja geologiczna z wykonanego otworu technicznego pod głęboki uziom anodowy w miejscowości Opole (Kolonia Gosławicka)"

sierpień 2021

"Dokumentacja geologiczna z wykonanego otworu technicznego pod głęboki uziom anodowy w miejscowości Opole (Nowa Wieś Królewska)"

sierpień 2021

"Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem odwodnienia wykopu otworami wiertniczymi dla potrzeb budowy kompleksu hotelowo-biurowo na działkach nr 28/14, 28/18, 28/25 przy ul. Piotra Skargi 2 w Katowicach"

grudzień 2019

"Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budowy kompleksu biurowo-usługowego przy ul. ks. Piotra Skargi 2 w Katowicach"

sierpień 2019

"Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budowy pawilonu handlowo-usługowego branży „Dom i Ogród” BRICOMARCHE wraz
z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Zabrzańskiej w Bytomiu"

czerwiec 2018