Pozostałe usługi

"Opracowanie oceny ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów "Waleska" i "Skalny" w Łaziskach Górnych"

luty 2020

"Wykonanie rowów ekranujących na hałdzie SRK KWK "Pokój I" w Rudzie Śląskiej"

grudzień 2019 – luty 2020

"Wykonanie ekspertyzy stanu termicznego nieruchomości Skarbu Państwa w Łaziskach Górnych przy ul. Rybnickiej, działka 2224/125”

czerwiec 2019

"Likwidacja zapożarowania na części hałdy "Waleska" - KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych”

luty 2019

"Wykonanie badań stanu termicznego na terenie hałdy "Ruda" w Zabrzu-Biskupicach”

listopad 2018

"Kontrolne badania ilości i jakości zmagazynowanego węgla na terenie Magazynu Węgla Węglozbyt S.A (depozyt II - plac 2a) w Ostrowie Wielkopolskim"

lipiec 2018