Badania laboratoryjne i geośrodowiskowe

"Wykonanie ekspertyzy stanu termicznego nieruchomości Skarbu Państwa w Łaziskach Górnych przy ul. Rybnickiej, działki 2224/125”

czerwiec 2019

"Likwidacja zapożarowania na części hałdy "WALESKA" - KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych”

luty 2019

"Wykonanie otworów badawczych na terenie hałdy "Ruda" w Zabrzu-Biskupicach”

listopad 2018

"Prace wiertnicze wykonane na terenie Magazynu Węgla Węglozbyt S.A (depozyt II - plac 2a)
w Ostrowie Wielkopolskim"

lipiec 2018

powrót