Badania laboratoryjne i geośrodowiskowe


"Wykonanie otworów badawczych na terenie hałdy "Ruda" w Zabrzu-Biskupicach”

listopad 2018

"Likwidacja zapożarowania na części hałdy "WALESKA" - KWK "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych”

luty 2019