Lekka płyta dynamiczna ZFG 3.0

Płyta statyczna VSS model 1F-a firmy Frowag

usługi

pozwala wykonać badania kontrolne zagęszczenia warstw, wyznaczając:

  • dynamiczny modułu odkształcenia Evd
  • wskaźnik zagęszczenia Is na podstawie korelacji w stosunku do uzyskanej wartości Evd
  • wtórny moduł odkształcenia Ewyliczony z wartości Evd

pozwala wykonać badania kontrolne zagęszczenia warstw wyznaczając:

  • pierwotny modułu odkształcenia E
  • wtórny modułu odkształcenia E
  • wskaźnik odkształcenia I0