Badania geotechniczne gruntu
Obsługa geologiczna budów

Sporządzanie dokumentacji geologicznych w zakresie przydatności gruntów dla budownictwa:

 • Opinii geotechnicznych
 • Dokumentacji badań podłoża gruntowego
 • Projektów robót geologicznych
 • Dokumentacji geologiczno-inżynierskich
 • Projektów prac geotechnicznych

Dokumentowanie i badania geośrodowiskowe, w tym:

 • Sporządzanie projektów rekultywacji
 • Badanie zanieczyszczenia gruntów i wody
 • Pomiary temperatury oraz gazów pożarowych na zwałowiskach odpadów pogórniczych, składowiskach odpadów komunalnych oraz dzikich wysypiskach

Obsługa geologiczna budów w tym:

 • Pełnienie nadzoru geologicznego
 • Ocena przydatności kruszyw wykorzystywanych w budownictwie
 • Badania kontrolne zagęszczenia warstw płytą dynamiczną, w celu wyznaczenia:
  – dynamicznego modułu odkształcenia Evd
  – wskaźnika zagęszczenia Is na podstawie korelacji w stosunku do uzyskanej wartości Evd
 • Badania kontrolne zagęszczenia warstw płytą statyczną VSS, w celu wyznaczenia:
  – pierwotnego modułu odkształcenia E1
  – wtórnego modułu odkształcenia E2
  – wskaźnika odkształcenia I0
 • Badania kontrolne zagęszczenia sondą dynamiczną (DPL, DPM, DPSH)

Pozwól nam spełnić Twoje oczekiwania

zapytaj nas